Friday, May 24, 2024

Hvordan kan du tage et kørekort i Danmark?

Du behøver ikke at være dansk statsborger for at kunne tage et kørekort i København. Det eneste krav du skal opfylde er, at du har bopæl i Danmark. Når du har fået et dansk kørekort udstedt, har du mulighed for at bruge det i alle EU-lande samt de skandinaviske lande. Du kan også bruge dit kørekort som id. 

Der er nogle dokumenter du skal have klar, når du tager et kørekort f.eks. kørekort København. Hvis du i forvejen har et gyldigt kørekort fra dit hjemland, har du mulighed for at ombytte dit kørekort til et dansk. Dog kan der være krav om en kontrollerende køreprøve inden du kan ombytte det fra visse lande.

Krav til dig, når du skal tage et dansk kørekort

Når du flytter til Danmark og har et kørekort udstedt fra et andet EU-land, kan du ombytte dette til et dansk kørekort lige så snart du har fået fast bopæl i Danmark. Det kan hjælpe med ansøgningen, hvis du har boet i Danmark i mindst 185 dage i kalenderåret i forbindelse med dit professionelle eller personlige arbejde. 

Når ansøgningen vurderes, lægges der vægt på om du har ægtefælle, børn eller andet tæt familie i Danmark. Hvis du kun er i Danmark i forbindelse med din uddannelse eller arbejde, og ikke har behov for at have fast bopæl i Danmark, vil din ansøgning blive afvist.

Du kan finde alt information omkring kørekortet på færdselsstyrelsen hjemmeside. Skal du tage et kørekort er det en god ide at en vælge en af trafikskolerne med mange afdelinger i Storkøbenhavn f.eks. køreskole Virum.

Hvordan ansøger du om kørekort i Danmark

For at starte din ansøgning, skal du have fast bopæl i Danmark. Har du f.eks. adresse i et andet EU-land har du desværre ikke mulighed for at ansøge om at tage kørekort i Danmark.  Du skal også opfylde nogle helbredskrav. Dette gør du ved at kontakte din egen læge og få udstedt en lægeerklæring.

Ansøgning om kørekort kan downloades på færdselsstyrelsens hjemmeside. Den skal herefter udskrives og udfyldes. Når den er udfyldt skal du skrive under på selve ansøgningen og bekræfte under strafansvar at alle oplysninger er korrekte. 

Hvor skal ansøgning om kørekort afleveres?

Når ansøgningen er udfyldt, skal den afleveres til borgerservice med følgende dokumentation:

  • Kopi af sygesikringsbevis
  • Pasfoto
  • En lægeerklæring udstedt hos egen læge (ikke ældre end 6 måneder)
  • Førstehjælpsbevis (Beviset skal være for et færdselsrelateret førstehjælpskursus)
  • For udenlandske statsborgere skal der også vedlægges en kopi af opholdstilladelse og pas.

Du kan begynde på et kørekort 3 måneder inden du fylder 17 år. Er du ikke fyldt 18 år endnu, skal der også vedlægges en samtykkeerklæring som er udfyldt af forældre eller værge. Når du har fået kørekortet, skal du være opmærksom på at du ikke må køre alene i bilen indtil du er fyldt 18 år. Der skal sidde en godkendt ledsager. Du kan læse mere om ledsagerordningen på færdselsstyrelsens hjemmeside.